siječanj 2022.

Zašto je čitanje važno?

Kao uvod u naš serijal „Čitaj knjigu“ gdje ćemo Vam svakog tjedna približiti jedan naslov, ali i kao uvod u cijelokupnu rubriku „Knjiga“, podsjetiti ćemo se zašto je…